Pagina 2

Het terrein van Shaffy’s Tuin op de Dijksgracht kwam in 2014 vrij na de verhuizing van de Dienst Infrastructuur. Bootbewoner van de Dijksgracht Joanne Alting stelde voor om er een buurttuin te starten. De gemeente stelde in 2015 voor vier jaar het convenant Dijkspark op, waarin bewoners en bedrijven zèlf een ontwerp ontwikkelden. In 2019 werd het convenant ontbonden maar de huur verlengd tot 2025.
Voor de inrichting van Shaffy’s Tuin droegen het Oranje Fonds en het Prins Bernhardfonds bij. In 2020 heeft de tuin een opknapbeurt gehad, gefinancierd door de gemeente Amsterdam.

Shaffy’s Tuin is er voor tuinders, binnenstadbewoners en andere bezoekers. Het is een plek waar kinderen uit de binnenstad avontuurlijk kunnen ontdekken. Voor een leefbare en klimaatbestendige stad willen de tuinders de komende jaren blijven doen waar ze goed in zijn: tuinieren en samenwerken, het stimuleren van gezond eten, het vergroenen van de versteende openbare ruimte, zorgen voor verbinding en natuurbeleving in de buurt en jeugd. We vergroten de zichtbaarheid van de waarde van buurttuinen en delen kennis in het netwerk van Amsterdamse stadstuinen voor meer impact. Onze ambitie is een permanente plek te realiseren binnen de Groenvisie 2050-plannen van de gemeente Amsterdam.